Neudoerfler je nielen popredným výrobcom kancelárskeho nábytku v Rakúsku, ale je tiež žiadaný ako zmluvný výrobca pre domácich a medzinárodných dodávateľov nábytku vďaka svojej ultramodernej výrobe s medzinárodným štandardom a prvotriednej kvalite, ktorá sa v celom procese vyskytuje.