Taliansko nie je iba miestom výroby. Presahuje to ďalej: je to spôsob myslenia a života, ktorý MIDJ prijal od roku 1987 pri navrhovaní a inovácii  nábytku.