ING

Akustické zóny, vrátane najväčšej akustickej zóny svojho druhu WOOD I CLUB, tvoria v tomto priestore základ pre komunikáciu zamestnancov. Open space prináša vďaka funkčnému rozdeleniu dostatok miesta a súkromia na nerušené porady, telefonáty alebo osobné rozhovory.

2021