Arval

Interiér kladúci dôraz na koncept life-work balance. Realizácia je stavaná na kombináciu viacerých akustických prvkov v rámci open-space tak, aby nedošlo k narušeniu celkovej koncepcie priestoru. Výrazným aspektom je oddychová zóna pre zamestnancov s dômyselne navrhnutou hojdačkou, ktorá vás na okamih vráti do príjemných detských chvíľ a umožní vám nachvíľu spomaliť a relaxovať.

2021